Vossestrand Rekneskapskontor AS
– dei beste løysingane for:

REKNESKAP

REKNESKAP

FAKTURERING

FAKTURERING

LØNSKØYRING

LØNSKØYRING

ÅRSOPPGJER OG SKATTMELDING

ÅRSOPPGJER OG SKATTMELDING

LANDBRUKSTAKST

LANDBRUKSTAKST

EIGARSKIFTE - LANDBRUK

EIGARSKIFTE - LANDBRUK

Me har solid erfaring og tilbyr rekneskapstenester der me brukar moderne dataløysingar, lokalkunnskap og kompetanse for å løysa behova til kundar i mange ulike bransjar.

Som autorisert rekneskapsførarselskap (ARS), medlem av Regnskap Norge og leverandør av skybaserte tenester, er me trygge på at tilboda våre er tilpassa marknaden og dei krava som kundane våre stiller.

Gjennom Duett MinSide får du tilgang til rekneskapsdata og bilag, og kan sjølv gjera arbeidsoppgåver og ha fullt oversyn over rekneskapen din.

Me tilbyr takst og eigedomsoverdraging innan landbruk, og du kan alltid be om råd og rettleiing innan våre fagområde. Velkomen til ein uforpliktande prat viss du vil verta kunde hjå oss!

OPNINGSTIDER

Våre opningstider på kontoret er mandag - fredag 08.30 - 15.00.

Aktuelle datoar og fristar

Her har me samla dei mest aktuelle fristane som gjeld rekneskap og sjølvmelding.

Les meir

Nytt frå Regnskap Norge:

CSRD ønskes velkommen av globale virksomheter

Det viser en undersøkelse fra PwC. Respondentene mener bærekraftsrapportering vil gi flere forretningsfordeler.

Les meir

Regelendringer fra 1. juli 2024

Her er en oversikt over viktige regelendringer fra 1. juli 2024 hos Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Les meir

Ingen endring av fristene for årsregnskapet 2023

Regnskap Norge har også i år bedt Regnskapsregisteret om å behandle anmodninger om ettergivelse av forsinkelsesgebyr med forståelse.

Les meir

Registeret over reelle rettighetshavere åpner opp for registrering 1. oktober

Faser inn plikten til registrering frem til 31. juli 2025.

Les meir

Bli med oss på karriere- og utdanningsmesser

Regnskap Norge løfter regnskapsbransjen for fremtidens arbeidstakere. Blir du med?

Les meir

Dere er fornøyde, men vi gir full gass videre!

– Høye score fra medlemmene inspirerer oss i Regnskap Norge til å gjøre hverdagen enda bedre for nettopp dere – medlemmene våre, sier Rune Aale-Hansen.

Les meir

Hva har regnskap og dragrace til felles?

Møt regnskapsføreren som går fra 0 til 250 km/t på 8,5 sekund i fersk podcast-episode.

Les meir

Ytterligere utsatt frist for innlevering av skattemeldingen

Skatteetaten utsetter iverksetting av tvangsmulkt ved sen innlevering av skattemeldingen. Dette gjelder for alle som har fått utsatt frist til 30. juni.

Les meir

Utvidede krav fra 1. juli til arbeidsavtalen

Hvordan innholdet i arbeidsavtalene inkludert eventuelle vedlegg formuleres, vil være av avgjørende betydning for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Les meir