Vossestrand Rekneskapskontor AS
– dei beste løysingane for:

REKNESKAP

REKNESKAP

FAKTURERING

FAKTURERING

LØNSKØYRING

LØNSKØYRING

ÅRSOPPGJER OG SKATTMELDING

ÅRSOPPGJER OG SKATTMELDING

LANDBRUKSTAKST

LANDBRUKSTAKST

EIGARSKIFTE - LANDBRUK

EIGARSKIFTE - LANDBRUK

Me har solid erfaring og tilbyr rekneskapstenester der me brukar moderne dataløysingar, lokalkunnskap og kompetanse for å løysa behova til kundar i mange ulike bransjar.

Som autorisert rekneskapsførarselskap (ARS), medlem av Regnskap Norge og leverandør av skybaserte tenester, er me trygge på at tilboda våre er tilpassa marknaden og dei krava som kundane våre stiller.

Gjennom Duett MinSide får du tilgang til rekneskapsdata og bilag, og kan sjølv gjera arbeidsoppgåver og ha fullt oversyn over rekneskapen din.

Me tilbyr takst og eigedomsoverdraging innan landbruk, og du kan alltid be om råd og rettleiing innan våre fagområde. Velkomen til ein uforpliktande prat viss du vil verta kunde hjå oss!

OPNINGSTIDER

Våre opningstider på kontoret er mandag - fredag 08.30 - 15.00.

Aktuelle datoar og fristar

Her har me samla dei mest aktuelle fristane som gjeld rekneskap og sjølvmelding.

Les meir

Nytt frå Regnskap Norge:

Skattemeldingen: Få tips av skatteekspert

Regnskap Norges skatteekspert forteller deg alt du må vite om skattemeldingen – både for næringsdrivende og privatpersoner.

Les meir

Nye terskelverdier for revisjonsplikt og fravalg fra 1. mai 2023

Har selskaper som passerte kr 6 millioner i omsetning i 2022 plikt til å velge revisor for 2023?

Les meir

Hvordan håndtere mva. ved viderefakturering?

Viderefakturering av varer og tjenester er svært utbredt i næringslivet. Dessverre er det ingen tydelige retningslinjer for hvordan inngående og utgående mva. skal håndteres i denne sammenhengen.

Les meir

Lønn og arbeidstid – hva gjelder ved bevegelige helligdager?

Her får du en oversikt over de viktigste reglene knyttet til såkalte «røde dager».

Les meir

Er regnskap kjedelig?

Neppe. Problemet er bransjens omdømme, ifølge ukens podcast-gjest som spår en lysende fremtid for regnskapsføreren – et yrke det er stort behov for.

Les meir

Egne og kjøpte FoU-utgifter – disse reglene gjelder fra og med 2022

Her får du oversikt over de nye reglene for balanseføring av egne og kjøpte FoU, som følge av endringen i regnskapsloven gjeldende fra regnskapsåret 2022.

Les meir

Skattemeldingen: Sikkerhetskravene for innlogging med MinID er skjerpet

Det er ikke lenger mulig å bruke MinID PIN-kodebrev for innlogging. PIN-kode erstattes med engangskode på SMS eller pushvarsel i MinID app.

Les meir

Ny skattemelding for næringsdrivende - gratis webinar

I dette gratis-webinaret går vi gjennom den den nye skattemeldingen, både for innehavere av ENK og for selskaper.

Les meir

Mr. Bitcoin: Dette må du vite om kryptovaluta

Hva er kryptovaluta, bitcoin og e-krone? Og hvordan fungerer det egentlig i praksis? Mr. Bitcoin svarer deg i denne ukens podcast-episode.

Les meir