ÅRSOPPGJER OG SKATTEMELDING

Uansett om du har eit AS, ANS, eller eit enkeltpersonføretak kan me hjelpe deg med årsoppgjer. Me utfører komplett årsoppgjer, inkludert innsending av skattemelding og årsrekneskapen for AS som har mindre enn 6 millioner i omsetning, balanse sum mindre enn 23 millioner og under 10 ansatte.

Rapportering av skattegrunnlag er ein viktig del av å drive næring. Det er ikkje alltid like enkelt og halda seg oppdatert på lovendringer og frådragsmogelegheiter i dagen skattesystem. 

Med vår kompetanse og datasystem passer me på at din skatt vert levert tidsriktig og korrekt. 

For sjølvstendig næringsdrivande kan me og sende inn skattemelding for ektefelle.