FAKTURERING

Faktureringprogrammet er integrert i rekneskapssystemet vårt. Me anbefaler alle kunder å bruke dette.  Fordelen med å bruke dette er at då vert alle faktura borført direkte i rekneskapen og rekneksapsfører bruker ikkje tid på dette. Fakturering kan enkelt gjerast sjølv, eller me kan ta oss av det. 

Integrasjonen gjer det også enkelt å viderefakturere timeregistrering og/eller innkomne faktura videre til kunden. 

Svea Finans er og integrert i fakturaprogrammet slik at purring og evt inkasso kan følgjast opp på ein enkel og profesjonell måte. 

Me bruk medgått tid som grunnlag  for fakturering, og me har for tida ein timepris for  faktureringstenester på kr. 850,-.