LØN

Løn er eit kompleks fagfelt, og det er viktig å halde seg oppdatert på både lovverk og krav til rapportering. Våre kompetente medarbeiderer vil sørge for at lønn vert utbetalt til avtalt tid og korrekt rapportert. Me kan og bistå med oppfølging av sjukmeldinger, permisjoner o.l., og  eventuelt kontakt med NAV.

Systemleverandøren vår  har og eit timeregistreingssystem som kan brukast til å registrere timar fortløpande som kan importerast rett i lønssystemet, eller evt sendast til fakturering. 

Me bruker medgått tid som grunnlag for vårt honorar. Timepris for løn er for tida kr. 850,-.