Om Vossestrand Rekneskapskontor

Me er eit autorisert rekneskapskontor som held til på Vinje, vegg-i-vegg med Joker-butikken. Kontoret er godkjent ARS (autorisert rekneskapsførarselskap) og er medlem av RN-Regnskap Norge. Kontoret har også samarbeidsavtale med Bondelaget.

Me legg vekt på å ha dei beste løysingane på rekneskapstenestene våre – både for kundane og dei tilsette.

Ynskjer du elektronisk rekneskap kan me hjelpa deg med å koma i gang.

Me nyttar Duett til rekneskapføring, løn og årsoppgjer. I tillegg leiger me serverplass hjå Duett som ivaretek vedlikehald og sikring av data. Me tilbyr m.a.:

  • rekneskap
  • fakturering
  • lønskøyring
  • årsoppgjer
  • skattemelding
  • landbrukstakst
  • eigarskifte - landbruk

Kundane våre er fordelt på mange ulike bransjar. Me har lang erfaring med enkeltpersonføretak, små og mellomstore bedrifter og landbruksrekneskap.