REKNESKAP

Med vår kompetanse kan me tilby meir enn "berre" bokføring. Her får du med gode råd og støtte for å bygge din bedrift. Me har erfaring med både landbruk og andre bransjer. Me hjelper deg å ta gode valg når det gjeld investeringer og økonomisk planlegging.

Våre skybaserte løysingar gjer det enkelt  å holde ordne på bilag og betalinger då alt skjer på samme plattform. Faktura kjem inn automatisk, du godkjenner med din bankid  og betalinga vert registrert direkte i rekneskapen. Du treng ikkje lenger registere kvar enkelt faktura med kid og beløp i nettbanken. Her er det mykje tid å spare.

Det er ein forutsetning at alle nye kunder tek i bruk den skybaserte løysinga. 

Me bruker medgått tid som grunnlag for vårt honorar. Her kan du som kunde væra med å påverke kor mykje arbeid som går med på din rekneskap. Har du orden i sakene dine er det penger å spare. Me har for tida ein timepris på kr. 850,-.