Landbrukstakst

Autorisert takstmann Margunn Blikberg Nordgård og Gunn Hommedal Kvitne utfører landbrukstakst i Voss og tilgrensande område i samband med

  • generasjonsskifte
  • sal av landbrukseigedom
  • låneopptak
  • m.m.